0 Sammenlign
  • Levering verden over Levering verden over
  • Afsendelse samme dag Afsendelse samme dag
  • +150.000 produkter på lager +150.000 produkter på lager
  • Hasteservice Hasteservice

UNIS Group fastholder den nuværende prispolitik på trods af knaphed og prisstigninger.

Læs mere
Landingspagina Blog
25 April 2022

Forlæng levetiden for din produktionslinje – skal du foretage modifikationer?

Enhver produktionsvirksomhed vil selvfølgelig gerne have en optimal produktionsproces, hvor kapaciteten udnyttes maksimalt med minimale omkostninger. Logisk set tænkes der derfor nøje over maskinparkens nuværende tilstand og dens fremtid. Og ingen produktionsvirksomheder ønsker, at produktionslinjen skal gå uventet (langsigtet) i stå.

Det er derfor meget vigtigt at planlægge fremad: “Kan produktionslinjen producere pålideligt i de kommende år, eller bliver vi nødt til at konvertere eller endda forny den?”

I denne blog kan du læse, hvorfor det – fra et elektronik-perspektiv – kan være en bedre ide at forlænge maskiners levetid uden modifikationer end at ændre eksisterende maskiner.

 

LØGN: At fortsætte med en forældet produktionslinje er at bede om problemer.

Det er sandt, at produktionslinjer ikke har en ubegrænset levetid. Men at fortsætte med at køre med en forældet produktionslinje eller maskine behøver ikke at være sekundært i forhold til at udskifte denne produktionslinje/maskine. Faktisk ser vi masser af eksempler på nye maskiner, der – især i startfasen – klarer sig dårligere end forventet.

En effektiv og optimal produktionsproces behøver ikke altid at blive opnået med fornyede eller modificerede maskiner. Der er masser af situationer, hvor det (økonomisk) er et langt klogere valg at fortsætte med at køre med det nuværende maskineri.
 

forældet produktionslinje: hvad skal man gøre

 

Den defekte del er forældet, hvad gør du?

Dette sker desværre alt for ofte. På trods af den planlagte regelmæssige vedligeholdelse, bryder maskinerne ned på grund af defekt elektronik. Dette er ikke et stort problem, hvis det drejer sig om en del, der stadig er leveres af producenten.

Men hvad nu, hvis delen er forældet og ikke længere produceres? Er din eneste mulighed at få modulet repareret? Et logisk spørgsmål, der ofte besvares: "Ja, reparation er din eneste mulighed".

Resultatet? Stillet over for risikoen for nedetid vælger produktionsvirksomheder at modificere deres processtyring eller nogle gange endda at udskifte hele linjen. En betydelig investering, der nogle gange slet ikke er nødvendig, eller som man kan udskyde i længere tid og derved spare mange penge.

Markedet for renoveret elektronik kan oftere tilbyde en løsning, end de fleste produktionsvirksomheder tror. Men delene skal så selvfølgelig være tilgængelige, når der virkelig er brug for dem. Det er derfor meget vigtigt at planlægge i forvejen, og at man ved præcis, hvilke moduler der er i hvilke kontrolskabe.
 

Når den mekaniske levetid overstiger elektronikkens levetid

Dette sker ret ofte: Den mekaniske levetid for en maskine eller produktionslinje er længere end levetiden for elektronikken i den samme maskine eller produktionslinje. Lad os sige, at de mekaniske dele har en levetid på 25 år, mens elektronikken har en levetid på 20 år.

Vil det så være fornuftigt at modificere maskinen i de sidste 5 år af dens mekaniske levetid, eller kan den også køre med den nuværende elektronik? Mange produktionsvirksomheder er ikke klar over, at forlængelse af levetiden uden modifikationer også er en meget realistisk mulighed.
 

Digitalisering som drivkraft for innovation

Hvis digitalisering er den vigtigste søjle, virker det ikke helt oplagt at fortsætte med produktionslinjen uden modifikationer. Nyere styremoduler er nemmere at inkludere i overgangen end eksisterende moduler. Digitalisering med de eksisterende moduler er dog også mulig. 

Vi tilbyder f.eks. et IoT-sæt, som du kan tilføje (brand-uafhængigt) til maskiner eller produktionslinjer for blandt andet at logføre strømforbrug, temperaturer og vibrationer.
 

Forlængelse af levetiden uden modifikationer kan være op til 60 % billigere end at foretage modifikationer

I mange tilfælde har du et valg, hvis din produktionslinje er (delvist) forældet. Det var også tilfældet med vores kunde Bakery Bouman, som vi for nylig har offentliggjort et casestudie om.

For dette bageri var det endda 60 % billigere at forlænge levetiden uden justeringer end at få modificeret produktionslinjen. Og det mens det er sikkert at køre videre med den nuværende produktionslinje i mindst 5 år endnu.

Nysgerrig? Du kan læse casestudiet her >>

 

Skal du foretage modifikationer?

En forskel på 60 %, det er meget. Men er der også indholdsmæssige forskelle på valgmulighederne, og passer det til alle? Nedenfor finder du en kort liste over indholdet af de forskellige muligheder.

Emne

Ingen modifikationer

Modifikationer

Kontrolskabe Bevare de nuværende kontrolskabe Designe nye kontrolskabe,
Produktionsstop

Intet produktionsstop: Forebyggende udskiftning af moduler kan ske under planlagte produktionsstop

 

Enkeltstående produktionsstop på mindst en uge, hvor produktionen ikke kan køre

 

Indkøb af moduler

Køb af nye og renoverede moduler til forebyggende vedligeholdelse og oplagring

 

Kun købe nye moduler

 

Tilgængelighed af moduler

Ældre styringsteknologi, forudgående planlægning er vigtig. Det er afgørende, at gamle moduler bliver efterset, og at lageret bliver opbygget, så de er tilgængelige på et kritisk tidspunkt,

 

Ny styringsteknologi er normalt nem at fremskaffe.*

 

 

*Fra 2020 og fremefter vil det også være vanskeligt at få nye moduler på grund af manglen på markedet.

 

Ekstra bonus: Renoveret elektronik i forhold til ny elektronik

Hvis der træffes beslutning om ikke at ændre en produktionslinje, er afvejningen mellem renoveret elektronik og ny elektronik også yderst relevant ved køb af backup-moduler.

At købe renoveret elektronik er prismæssigt langt mere overkommeligt (op til 40 % billigere) end at købe helt nye moduler. Selvfølgelig kan modulerne have nogle ekstra brugerfunktioner her og der, men det påvirker ikke funktionen.

I et renoveret modul er de tidsfølsomme komponenter blevet udskiftet forebyggende. Dette sikrer, at produktet kan bruges igen bæredygtigt. Hos UNIS Group giver vi også en helt ny garanti på alle renoverede produkter.

ændre produktionslinjen eller ej

 

Har du intet begreb om elektronikken i din processtyring?

Det er afgørende at have indsigt i produktionslinjerne og deres elektronik, når du skal træffe dette valg. Hvis du på dette tidspunkt ikke har indsigt i din nuværende elektronik, kan du naturligvis altid selv kortlægge den, men du kan også vælge at outsource dette. På den måde kan du fokusere på at få produktionsprocessen til at fungere.

UNIS Group vil med glæde hjælpe dig med at opnå indsigt via vores tjeneste "opgørelse og evaluering". Vores feltserviceteknikere vil med glæde besøge dine faciliteter for at dokumentere den installerede elektronik. Ved hjælp af oplysningerne i vores oversigtsrapport kan du så selv træffe en informeret beslutning.

 

Forlængelse af servicelevetiden uden modifikationer: bæredygtigt og økonomisk attraktivt

I denne blog har vi givet indsigt i mulighederne for at forlænge levetiden for din produktionslinje eller maskine – med eller uden modifikationer. Så vi håber, at du er klar over, at forlængelse af levetiden uden modifikationer kan være et bæredygtigt og økonomisk attraktivt valg for mange produktionsvirksomheder.

Hvis du har spørgsmål til dette, eller hvis du vil vide, om forlængelse af levetiden for din produktlinje uden modifikationer også er et attraktivt valg for dig, er du velkommen til at kontakte os. Vi vil med glæde hjælpe.

Du kan kontakte UNIS Group via nordic@unisgroup.com eller +31 566 72 61 91.