0 Sammenlign
 • Levering verden over Levering verden over
 • Afsendelse samme dag Afsendelse samme dag
 • +150.000 produkter på lager +150.000 produkter på lager
 • Hasteservice Hasteservice

UNIS Group fastholder den nuværende prispolitik på trods af knaphed og prisstigninger.

Læs mere
5 best practices Website
10 May 2022

Hvordan anvender du optimal lagerstyring på maskinerne i dine produktionslinjer?

5 bedste praksisser for optimal lagerstyring i produktionsmiljøer


Hvert produktionsselskab ved, at effektiv lagerstyring er afgørende for succes. De fleste produktionsvirksomheder overvejer derfor grundigt, hvordan de får maksimal udnyttelse af deres produktionskapacitet, samtidig med at de opretholder optimal lagerstyring.

Men er der taget behørigt hensyn til beholdningen af afgørende industrielektronik, der holder produktionslinjerne kørende?

Desværre får vi oftere svaret, "Nej, vi har ikke tænkt over dette" end, "Ja, vi har det under kontrol". Det er på høje tid at ændre dette...

I denne blog kan du læse, hvorfor lagerstyring i produktionsmiljøer er afgørende, hvad 5 bedste praksisser for optimal lagerstyring er, og hvordan du kan bruge dem til at styre afgørende elektronik i dine produktionslinjer.

 

Hvad du kan forvente:

 


Hvorfor lagerstyring af elektronik også har stor betydning.

Desværre tages der ofte ikke højde for lagerstyring af afgørende elektronik og reservedele.

Der mangler ofte en oversigt over, de dele der findes i maskinerne. Kun i få tilfælde ser vi et dokument, hvor (afgørende) dele af produktionslinjerne er opført.

I de fleste tilfælde ser vi imidlertid, at disse oplysninger er fragmenteret i forskellige systemer eller findes i hovedet på nogle få kolleger.

Hvad er resultatet af en sådan mangel på overblik? I tilfælde af funktionsfejl er afgørende elektronik ikke altid tilgængelig, og der skal findes en løsning under stort pres. Og alt dette, mens produktionslinjen er nede, og værdifuld tid går tabt...

This results in high costs being incurred to solve the problem right away, while a malfunction can easily be solved by the technical service if the right parts are within reach.

Dette resulterer i høje omkostninger til at løse problemet med det samme, mens en fejl let kan løses af tekniske servicemedarbejdere, hvis de rigtige dele er inden for rækkevidde.

Efter at have læst ovenstående er vi helt sikkert enige om, at lagerstyring også er afgørende for industrielektronik for at begrænse risiciene og samtidig være omkostningseffektiv .
 

Et resumé af de 5 bedste praksisser for optimal lagerstyring:

 

Bedste praksis 1: Manuelle processer er forældede: det handler om at digitalisere og automatisere!

En af de største hindringer for optimal lagerstyring er den konstante afhængighed af forældede manuelle processer.

Især små virksomheder er stadig afhængige af manuelle processer på papir eller i regneark for at holde styr på lagerbeholdningen. Eller de holder slet ikke styr på deres lagerbeholdning. Det vedrører dog ikke kun små virksomheder: Selv med mellemstore og store virksomheder er det (endnu) ikke altid perfekt organiseret.

Det gode råd er: digitalisering og automatisering! Hver manuel proces giver risiko for en højere fejlmargin, når der indtastes data.

Konsekvensen af at undlade at digitalisere og automatisere er, at der ofte opretholdes ukorrekte lagerbeholdninger. Disse ukorrekte lagerdata kan føre til ineffektive produktionsprocesser og endda unødvendig nedetid. Det er der selvfølgelig, ingen der ønsker.

 

Hvordan anvender du denne bedste praksis på lagerstyring af elektronik?

De større virksomheder har kontrol over deres generelle lagerstyring, men der er stadig mange manuelle processer i lagerstyring af industriel elektronik og (reserve)dele til produktionslinjer.

I praksis ser vi ofte, at virksomhederne som følge heraf ikke udnytter produktionskapaciteten optimalt og har unødig (lang) nedetid. Ofte blot fordi en komponent eller en del viser sig at være utilgængelig eller ikke på lager på et kritisk tidspunkt.

Der er software på markedet, som præcist og automatisk kan kortlægge din industrielektronik og skabe overblik.

Ønsker du at digitalisere og automatisere din lagerstyring af elektronik?

Læs mere om vores risikoanalyse + styring af reservedele og tilhørende softwareapplikation >>

 

Bedste praksis 2: Tilstræb at have optimale lagerbeholdninger til hver en tid.

Et optimalt lager indeholder nøjagtigt tilstrækkeligt med råmaterialer til at holde din produktionslinje kørende med fuld kapacitet, samtidig med at der er nok færdige produkter til at imødekomme den aktuelle efterspørgsel. Hvor den gyldne middelværdi ligger mellem disse to, er forskelligt for hver organisation.

Ved at følge princippet om optimale lagerniveauer kan du f.eks. minimere transportomkostninger, frigøre (økonomiske) ressourcer, levere dine produkter til tiden og maksimere salgsindtægterne. Resultatet? Tilfredse kunder og en glad økonomichef.
 

Hvordan anvender du denne bedste praksis på lagerstyring af elektronik?

Det er ikke så let at opnå en optimal beholdning af de vigtigste (reserve)dele til produktionslinjer. Der er mange (elektroniske) dele i maskinerne i dine produktionslinjer. Det er ikke en opskrift med ingredienser, som du kan holde fast i, der er utallige dele, som du ikke kan vide, hvornår vil bryde ned eller skal udskiftes.

Vi giver dig to muligheder nedenfor:
 

Kortlægning af afgørende (elektroniske) dele og opbygning af din beholdning

En af mulighederne er at oprette en liste med de vigtigste reservedele, og at opbygge en beholdning af disse komponenter.

Du kan opliste vigtige reservedele ud fra forskellige variabler:

 • Hvor ofte opstår der en funktionsfejl i denne del?
 • Hvor ofte kan fejlen løses af din egen TD – uden at udskifte delen?
 • Hvor tilgængelig er delen (på verdensplan)? Er delen udgået, eller er den stadig i produktionen?
 • Er der fremtidige planer for opgradering eller justering af produktionslinjen?

Du kan selv gøre dette, men du kan også outsource det til UNIS Group. Du bør så vidt muligt bruge dit eget personale til det, du har ansat dem til, og UNIS Group er specialiseret i at anerkende, oplagre og evaluere industrielektronik.

Læs mere om vores service for lageropgørelse og evaluering her >>

 

Vil du helst ikke opbygge lagerbeholdningen selv?

Vil du have så lille en lagerbeholdning som muligt på hylderne? I så fald er et eksternt lager en god mulighed.  Det betyder, at du ikke behøver at bruge lagerplads og økonomiske ressourcer, men du har stadig adgang til de nødvendige reservedele.

Er det dyrt at opbygge et eksternt lager? Ikke nødvendigvis!  Du kan f.eks. indgå en lagerkontrakt eller en responskontrakt med UNIS Group. Med disse tjenester begrænser du risiciene, og du er altid sikker på en hurtig respons og minimal nedetid, uden at dette har stor indflydelse på dine tilgængelige (økonomiske) ressourcer.

Få mere at vide om vores lagerkontrakt og responskontrakt >>

 

Bedste praksis 3: Hold øje med lagerbeholdningen og tilgængelighed i forsyningskæden her

At noget ikke findes på dine lagerhylder, betyder ikke, at du ikke har det på lager. Sporing af din beholdning gennem forsyningskæden er meget vigtig. De større virksomheder drager helt sikkert fordel af nøjagtig lagerovervågning i realtid, hvorved blandt andet følgende ting kan overvåges:

 • Oplysninger om varer, der stadig skal modtages fra leverandører
 • Oplysninger om interne varer fordelt på flere lagre og lokationer
 • Oplysninger om overførslen og de udgående færdige varer
 • Oplysninger om tilgængeligheden af råmaterialer.

 

Hvordan anvender du denne bedste praksis på lagerstyring af elektronik?

Det er vigtigt at holde øje med tilgængeligheden af elektronik og (reserve)dele. Det sker ofte, at en bestemt del (ofte elektronik) tages ud af produktionen og i sidste ende ikke længere understøttes af producenten. Som følge heraf vil efterspørgslen stige, men tilgængeligheden på markedet vil falde drastisk.

Resultatet? På grund af manglende tilgængelighed har du ikke længere mulighed for at udskifte den defekte del, og det er kun muligt – i bedste fald – selv at reparere den defekte del eller at få den repareret.

Vores softwareapplikation tilbyder en løsning. Dette giver dig realtidsindsigt i levetiden, tilgængeligheden, prisen og leveringstiderne for vigtige dele. Applikationen giver dig også push-information om ændringer i tilgængelighed, pris og leveringstider.

Læs mere om vores softwareapplikation >>

 

Bedste praksis 4: Automatisering, automatisering, automatisering

Ved at automatisere manuelle lagerstyringsprocesser forhindres fejl. Automatisering giver også større indsigt i processer og maksimerer lagerstyringens effektivitet. Men det betyder ikke, at alt skal gøres helt af robotter. Der er flere (enkle) løsninger, som bidrager til automatisering:

 • Forbindelser/tilknytninger til leverandører (EDI),
 • Brug af stregkoder,
 • Løsninger til nøjagtig sporing og ordreplukning (RFID),
 • Automatiske systemer til genbestilling af kritiske lagermængder.

 

Hvordan anvender du denne bedste praksis på lagerstyring af elektronik?

Som tidligere nævnt er automatisering også vigtig for håndteringen af afgørende elektronik og (reserve)dele. Du kan f.eks. automatisere følgende:

 • Modtage notifikationer, når den gennemsnitlige levetid for dele nærmer sig,
 • Omarrangere dele og/eller opbygge et lager, så snart en del er udskiftet,
 • Modtage notifikationer, når en serie eller en del bliver forældet og derfor udgår af produktion.

UNIS Group softwareapplikation er også en perfekt løsning til ovenstående.

 

Bedste praksis 5: Gennemførelse af periodisk lagerkontrol

Med periodisk lagerkontrol kan lagerbeholdningen registreres effektivt, og lagerrelaterede problemer kan forhindres. Optællinger giver ikke kun nøjagtige lagerdata, de giver dig også indsigt i optimeringsmulighederne.  Du kan også reducere risikoen for nedetid.

 

Hvordan anvender du denne bedste praksis på lagerstyring af elektronik?

Det kan også betale sig at foretage periodisk lagerkontrol for elektronik og (reserve)dele. Er lagerbeholdningerne stadig tilstrækkelige? Er der bestilt for mange af en del, eller bliver lagerbeholdningen ved med at samle støv på hylderne? Værdifulde oplysninger for at sikre optimal styring af dele og minimal nedetid.

 

3-i-1-løsning til optimal lagerstyring af reservedele

Der er sandsynligvis plads til forbedring med hensyn til at udføre lagerstyring og forhindre nedetid i dit produktionsmiljø. Du kan (delvist) gøre dette selv, men du kan også vælge en samarbejdspartner. I så falde vil UNIS Group med glæde hjælpe dig med lagerstyring af elektronik og (reserve)dele til produktionsmiljøer.

Vores 3-i-1-løsning "Critical Stock Management" er den perfekte løsning for virksomheder, der ønsker at minimere nedetid gennem optimal lagerstyring. I tre trin giver vi indsigt og sikrer stabil lagerstyring:

1. En omfattende oversigt over din installerede elektronik uafhængig af varemærke med nyttig information til indkøb og vedligeholdelse.

2. Et online-dashboard, hvor du kan se tilgængeligheden af din installerede elektronik og flaskehalse på et øjeblik. Hvor er risiciene?

3. Vi holder vigtige reservedele i perfekt stand til dig på lager, og sikrer, at de sendes direkte til dig så hurtigt som nødvendigt.
 

Læs mere om Critical Stock Management >>