Reparation af specials

Reparationsproces:

Når vi modtager industriel elektronik til reparation, bliver den renset, om nødvendigt. Efter rengøring og når vi har aftalt prisen med kunden, bliver elektronikken repareret.

Grundlaget for hver reparation er udskiftning af tidskritiske komponenter. Derefter udskfiter vi de komponenter der ifølge vores specialisters erfaringer er mest tilbøjelige for funktionsfejl. Vi udfører en omfattende fejlsøgning for at finde fejlen. Efter at reparationen er fuldført tester vi elektronikken delvist eller helt.

Special elektronik kan være forskellig industriel elektronik som bl.a. kundespeci ficeret elektronik, elektronik der er ukendt og uden information, eller elektronik, der er blevet ændret.

Vores specialister sørger for en professionel reparation. Testning af ‘special elektronik udføres på komponentniveau med et oscil loskop og en curve tracer.

Kontakt os

Reparation af specials