Reparation af robotelektronik

UNIS Group har erfaring med reparation af:

 • Strømforsyninger
 • Teach Pendant
 • Servodrev anvendt i robotelektronik
 • Processorenheder
 • Servoprocessorenheder
 • Sikkerhedsenheder
 • System I/O Kort
 • Netværksinterface enheder
 • Servomotorer

Når reparationen er udført, testes elektro nikken, hvis det er muligt. Du får op til 2 års garanti på reparationen.

Testning af elektronik til robotter omfatter:

 • „Når det er muligt, testes robotstyrings elektronikken i de officielle styreenheder.
 • Test af stærkstrømsmoduler ved nominel strømstyrke.
 • Test af Teach Pendants
 • Test af I/O moduler
 • Test af interfacemoduler
 • Test af sikkerhedsmoduler

TJEK VORES LAGER | ROBOTTEKNOLOGI

Reparation robotelektronik