Udstyr

For at kunne foretage en professionel analyse og reparation har vores teknikere professionelt udstyr til rådighed.

Analyseudstyr:

  • Curve tracer
  • Oscilloskop
  • Multimeter
  • Kalibrator
  • Infrarødt kamera

Reparationsudstyr:

  • BGA fjernelses- og indsættelsesenhed
  • Varmluftapparat til fjernelse og indsæt telse af SMD komponenter
  • Professionelle lodde og afloddeapparater